En Català

Dendrita enguixada: Massa rumiar ha trencat la neurona, però és més divertit quan fa mal!